PRAVNA OBAVIJEST

Svaki oglašivač dužan je navoditi istinite, adekvatne ponude i kontaktne podatke. Svaki oglašavač u cijelosti odgovara za istinitost i ispravnost predanog oglasa. Oglašavač predajom oglasa preuzima i cjelokupnu kaznenu i odštetnu odgovornost povezanu s predajom, uređivanjem, brisanjem i sadržajem cjelokupnog oglasa ili bilo kojeg dijela sadržaja oglasa.

Ograničenje odgovornosti. Vlasnik portala TransportWays, upravitelj, bilo koja fizička ili pravna osoba koja je ili još uvijek sudjeluje u upravljanju, podršci, izradi, nadgradnji sustava ne odgovarja:

  • za štetu koja bi proizlazila iz dostupa, uporabe ili nemogućnosti uporabe internetske stranice TransportWays
  • za bilo kakvu odštetu, gubitke, troškove, dugove koji bi eventualno mogli nastati uporabom
  • za bilo kakve pogreške, savršenost i preciznost sadržaja ove internetske stranice ili sadržaja drugih internetskih mjesta povezanih sa ovom stranicom
  • za istinitost i pravilnost objavljenih podataka
  • za bilo kakve oštete računalne opreme, mobilnih telefona ili druge aplikacije pomoću koje je moguće pristupiti stranici zbog vaše posjete stranici ili njene uporabe (uključujući one koje prouzrokuju virusi).
  • za neobavljen ili neprikladno obavljen posao

Vlasnik portala će se najbolje moguće brinuti o pravilnosti rada portala ali ne preuzima nikakvu odgovornost v vezi s tim.

Internetski portal je predmet autorske zaštite i zaštite imovine intelektualnog vlasništva u najvećem mogućem opsegu kojega određuje zakon. Sva prava pridržana. Zabranjeno je kopiranje svih sadržaja i slikovnog gradiva. Zabranjeno je distribuiranje ili objavljivanje u bilo koje druge svrhe.

Ova pravna obavijest može se izmijeniti u bilo kojem trenutku bez prethodnog upozorenja, a za korisnike je obvezujuća u svakom izmijenjenom obliku.