Pravno obvestilo

Za namene tega Pravnega obvestila pojem spletna stran pomeni skupek podstrani na URL naslovu: www.najdiprevoz.si in www.transportways.eu

S spletnim portalom upravlja Trinse d.o.o., Podgorje 56, 1241 Kamnik, ID številka za DDV: SI38474883, Matična številka: 3569926000 (v nadaljevanju: Trinse)

Pravno obvestilo določa način uporabe spletne strani in storitev, ki jih preko spletne strani ponuja Trinse ter določa pravice in obveznosti uporabnika.

Vse pravice so pridržane. Informacije in gradiva na spletni strani so zaščitena s pravicami intelektualne lastnine Trinse ali s pravicami intelektualne lastnine pravnih subjektov, katerih vsebine so vključene v spletno stran.

S klikom na: »Sprejemam pogoje in sem seznanjen z vsebino pravnega obvestila«, ki se pokaže ob prvi registraciji uporabnika oz. ob vpisu posameznega oglasa, ter z vso nadaljnjo uporabo spletne strani, uporabnik soglaša z uporabo določb vsakokratnega Pravnega obvestila.

Uporabniki

Uporabniki spletne strani in storitev, ki jih nudi Trinse, so zasebni in poslovni uporabniki, ki na spletni strani opravijo registracijo in ustvarijo uporabniški račun/profil.

Zasebni uporabniki so fizične, ki spletno stran in storitve, ki jih nudi Trinse uporabljajo za lastno rabo in ne v smislu opravljanja dejavnosti.

Poslovni uporabniki so pravne osebe, ki spletno stran in storitve uporabljajo za opravljanje registrirane oz. pridobitne dejavnosti.

Obiskovalci spletne strani so fizične ali pravne osebe, ki na spletni strani ne ustvarijo uporabniškega računa in imajo zato na voljo omejen obseg storitev.

Oglasi

Uporabniki lahko na spletni strani objavijo oglase, ki so namenjeni oglaševanju svojih poslovnih dejavnosti.
V primeru prenehanja dejavnosti, ki jo uporabnik oglašuje je dolžan take oglase nemudoma izbrisati ali za izbris prositi Trinse preko e-sporočila info@najdiprevoz.si.

Uporabniki oddajo oglas preko standardiziranega in vnaprej pripravljenega obrazca, dostopnega na spletni strani, v katerega vnesejo zahtevane podatke.

Uporabnik jamči za pravilnost, točnost, resničnost in ažurnost posredovanih podatkov. Za celotno vsebino oglasa, vključno s posredovanimi fotografijami ter navedbo pravilnih kontaktnih podatkov odgovarja izključno uporabnik oz. oseba, ki v imenu uporabnika naredi oglas.

Trinse ne prevzema odgovornosti za resničnost objavljenih podatkov, niti podatkov, ki jih vpisujejo uporabniki. Vsak dogovor o storitvah objavljenih na spletni strani, je dogovor zgolj med ponudnikom in iskalcem posamezne storitve.

Trinse si pridržuje pravico do dodatnega preverjanja oglasa pred njegovo objavo, zavrnitve objave oglasa, izbrisa ali blokade objave celotne vsebine ali kateregakoli dela oglasa, ali spremembe rubrike objave oglasa, v kolikor je ta neprimeren, vsebinsko sporen, zavajajoč, objavljen v neustrezni rubriki, ali kakorkoli neprimeren za objavo.

Uporabnik z oddajo oglasa prevzema kazensko in odškodninsko odgovornost, povezano z oddajo, urejanjem, brisanjem in vsebino celotnega oglasa ali kateregakoli dela vsebine oglasa.

Avtorske pravice

Uporabnik zagotavlja, da je izključni avtor tekstov in fotografij, ki jih objavi v posameznem oglasu. Uporabniki se zavezujejo spoštovati avtorske pravice in pravice intelektualne lastnine, ki varujejo katerikoli element, objavljen na spletni strani.

Varstvo osebnih podatkov

Trinse z namenom zagotavljanja delovanja spletne strani, izpolnitve zakonske obveznosti (predvsem 6. člen ZPDZC-1), pridobiva osebne podatke uporabnikov, in sicer ime, priimek oz. uradni naziv, naslov, email naslov, telefonsko številko, dostopno geslo, IP in datum dostopa do podstrani www.najdiprevoz.si / transportways.eu.

Uporabniki spletne strani dovoljujejo uporabo in obdelavo osebnih podatkov na podlagi osebne privolitve, na način, da ob registraciji oz. ob oddaji posameznih oglasov, to potrdijo s klikom na »Sprejemam pogoje in sem seznanjen z vsebino pravnega obvestila« Uporabniki s klikom na »Sprejemam pogoje in sem seznanjen z vsebino pravnega obvestila«, dovoljujejo, da se lahko osebni podatki uporabljajo na način in za namene, kot navedeno v tem Pravnem obvestilu.

Osebni podatki uporabnikov se hranijo dokler ima uporabnik registriran profil. Uporabnik ima skladno z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov pravico do seznanitve z osebnimi podatki, pravico preklicati svoje soglasje in zahtevati izbris osebnih podatkov ter do pravnega varstva.
Seznanitev s podatki je na voljo z e-sporočilom na info@najdiprevoz.si.

Uporabnik se strinja, da se za potrebe izpolnitve zakonske obveznosti ob oddaji oglasa zabeleži datum in ura oglasa ter IP številka oz. naslov izvora ter da se v primeru suma, da je prišlo do nedopustne uporabe, kaznivega dejanja ali da je potreben sodni pregon dejanja, navedeni podatki posredujejo ustreznim službam.

Trinse zbira tudi neosebne podatke o uporabi spletne strani, predvsem podatke, katere podstrani so največkrat obiskane, koliko obiskovalcev dnevno obišče te podstrani in koliko časa obiskovalci ostanejo na posamezni podstrani, tako imenovani “piškotki”. Uporabniki dovoljujejo zbiranje podatkov o uporabi spletne strani s klikom na “Nadaljuj”, ki sem jim na spletni strani prikaže ob obvestilu o “piškotkih”. Nastavitve za piškotke lahko nadzirate in spreminjate tudi v vašem spletnem brskalniku. Za informacije o nastavitvah za piškotke izberite spletni brskalnik, ki ga uporabljate. Če piškotke izključite, bodo nekatere uporabne možnosti spletne strani onemogočene.

Spletna stran uporablja piškotke Google Analytics (_utma, _utmb, _utmc, _utmz) za izvedbo statistike ogledov spletne strani in piškotek PHPSESSID, ki omogoča delovanje spletne strani in prenos informacij o uporabniški izbiri med posameznimi podstranmi.

Trinse se zavezuje osebne podatke varovati skladno z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov in vselej z najvišjo stopnjo skrbnosti.

Omejitev odgovornosti

Trinse ne prevzema nikakršne odgovornosti za zagotavljanje pravilnosti, točnosti, ažurnosti in popolnosti oglasov, objavljenih na spletni strani. Vse informacije, gradiva in podatki na spletni strani so informativne narave.

Trinse ne odgovarja za obliko in vsebino spletnih strani, ki so na kakršenkoli način povezane s spletno stranjo. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih strani je odgovornost podjetja Trinse za vse primere izključena.

Trinse se trudi za optimalno delovanje spletne strani, vendar ne prevzema odgovornosti za njeno nemoteno uporabo. Uporabniki in obiskovalci uporabljajo in obiskujejo spletno stran na lastno odgovornost. Niti Trinse, niti katerakoli druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala pri ustvarjanju, nastanku in izdelavi spletne strani ali še sodeluje pri njenih nadgradnjah, novih informacijah in gradivih, ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij, gradiv ter oglasov na spletni strani ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti vsebini oglasov. Trinse ni odgovoren za morebitne poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, ki bi nastale zaradi uporabe spletne strani. Trinse ni odgovoren za morebitno škodo kakršnekoli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe spletne strani.

Cena in plačilni pogoji

Uporaba spletne strani in storitev, ki jih nudi Trinse je brezplačna.

Končne določbe

Pravno obvestilo lahko Trinse kadarkoli spremeni, pri čemer je to za uporabnike zavezujoče v vsakokrat veljavni vsebini.

Trinse lahko spletno stran spremeni kadarkoli in brez predhodnega obvestila, pri čemer ne prevzema odgovornosti za posledice teh sprememb. Uporabnik in obiskovalec z uporabo spletne strani soglašata z njenimi spremembami oz. v nasprotnem primeru prenehata z njeno nadaljnjo uporabo.

Pravno obvestilo stopi v veljavo dne 01.10.2022 in velja do preklica oz. sprememb.